928 09 115 shh@ambio.no

Om oss i Ambio gruppen

Ambio Logistics

Lang erfaring med drikkevannsbehandling som bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Det holdes også kurs i drikkevannsbehandling og det tilbys beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.

Why use Ambio Logistics?

We will in collaboration with Ambio People assist in recruitment processes, find candidates and project hire logistics personnel for shorter and/or longer terms.

We will assist in choice and implementing of logistics management systems following recommended international standards for sharing of logistics data.

Ambio Logistics can undertake enterprise projects in the construction, offshore and energy industries, or support to optimize the supply lines.

We want to appear as a professional, creative, and solution-oriented support player for industries that have urgent and/or ad-hoc needs for logistics assistance.

Ambio People samarbeider med Ambio Logistics for rekruttering og utleie av logistikkpersonell i hele verdikjeden

  • Supply Base Management
  • Logistics Coordinators
  • Logistics Planners
  • Logistics follow-up and reports

Ambio People

Leverer komplette bemanningsløsninger av alle tekniske og administrative disipliner, inklusive rekruttering av personell til faste stillinger, utleie av konsulenter og kvalitetssikring av kandidater for det offentlige eller privat næringsliv. Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner. Som et fullverdig HR-hus tilbyr vi alle typer HR-tjenester, inklusive bistand ved masserekruttering, organisasjonsendringer og jobbsøkerkurs og karriereveiledning.

Ambio Water

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering på land og til sjøs. De utfører ROS analyser, utarbeider prosedyrer og gir råd om design av drikkevannsanlegg.
I tillegg leveres fysiske og digitale kurs, samt utstyr, kjemikalier og laboratorietjenester.

Ambio Software

Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider og tjenester knyttet til Google Cloud skytjenester. Deres webløsninger benytter den brukervennlige WordPress-plattformen for enkelt vedlikehold og smart integrering av tredjeparts programvare. I tillegg leverer de både enkle og avanserte applikasjoner for ulike bransjer basert på det beste innen skyteknologi.