928 09 115 shh@ambio.no

Om oss i Ambio gruppen

Ambio Logistics

Lang erfaring med drikkevannsbehandling som bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Det holdes også kurs i drikkevannsbehandling og det tilbys beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.

Hvorfor benytte Ambio Logistics?

Vi kan i samarbeide med Ambio People for å bistå i rekrutteringsprosesser, finne og prosjektansette logistikkpersonell for kortere og/eller lengre perioder.

Vi vil gjerne bistå med valg og implementering av logistikkstyringssystemer med internasjonale standarder for deling av logistiske data.

Vi kan også påta oss entrepriseprosjekt i bygg og anlegg, offshorenæringen, forsvaret, kraftbransjen eller andre sektorer.

Vi strekker oss etter å fremstå som en profesjonell, kreativ og løsningsorientert støttespiller til industriene som har akutte og/eller ad-hoc behov for logistikkbistand.

Ambio People samarbeider med Ambio Logistics for rekruttering og utleie av logistikkpersonell i hele verdikjeden

  • Baseledelse
  • Logistikk-koordinatorer
  • Logistikkplanleggere
  • Logistikkoppfølging og rapportering

Ambio People

Leverer komplette bemanningsløsninger av alle tekniske og administrative disipliner, inklusive rekruttering av personell til faste stillinger, utleie av konsulenter og kvalitetssikring av kandidater for det offentlige eller privat næringsliv. Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner. Som et fullverdig HR-hus tilbyr vi alle typer HR-tjenester, inklusive bistand ved masserekruttering, organisasjonsendringer og jobbsøkerkurs og karriereveiledning.

Ambio Water

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering på land og til sjøs. De utfører ROS analyser, utarbeider prosedyrer og gir råd om design av drikkevannsanlegg.
I tillegg leveres fysiske og digitale kurs, samt utstyr, kjemikalier og laboratorietjenester.

Ambio Software

Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider og tjenester knyttet til Google Cloud skytjenester. Deres webløsninger benytter den brukervennlige WordPress-plattformen for enkelt vedlikehold og smart integrering av tredjeparts programvare. I tillegg leverer de både enkle og avanserte applikasjoner for ulike bransjer basert på det beste innen skyteknologi.